FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 

 

Szycie z pasją - Marzena Stasiak

ul. ks. Bp. I. Krasickiego 5/20 41-500 Chorzów

e-mail: kontakt@szyciezpasja.pl

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROTU TOWARU)

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy i zwrotu towaru)

 

Ja............................................................................................................. niniejszym informuję o odstąpieniu od

umowy sprzedaży następujących towarów:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Przyczyna zwrotu:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

  • data zawarcia umowy (data złożenia zamówienia) …………………………......................................................
  • numer zamówienia …………………………….....................................................................................................
  • dowód sprzedaży ……………………………........................................................................................................
  • imię i nazwisko Konsumenta / Przedsiębiorcy ………………………………………………………………………….......
  • adres Konsumenta / Przedsiębiorcy ………………………………………………………………………………………….....
  • numer rachunku bankowego do zwrotu pieniędzy w ramach odstąpienia od umowy:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

…………………………………………………………                                     …………………………………………………………

Podpis Konsumenta / Przedsiębiorcy                                    Podpis przyjmującego zwrócony towar

 

 

Plik do pobrania

 

 

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.